Hotline: 0913.55.3233 - 0961.677.862 - 0983.660.320 - thanglong@dieuhoausa.com.vn

Điều hòa Âm trần nối ống gió

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH240/TTA240-240.000BTU

128.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH240/TTA240-240.000BTU

 • Mã SP:TTH240/TTA240
 • Công suất: 240.000BTU
 • Kiểu dáng: Âm trần nối ống
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH210/TTA200-200.000BTU

115.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH210/TTA200-200.000BTU

 • Mã SP:TTH210/TTA200
 • Công suất: 200.000BTU
 • Kiểu dáng: Âm trần nối ống
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH120/TTA120-120.000BTU

69.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH120/TTA120-120.000BTU

 • Mã SP:TTH120/TTA120
 • Công suất:120.000BTU
 • Kiểu dáng: Âm trần nối ống
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ:Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH100/TTA100-100.000BTU

63.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh TTH100/TTA100-100.000BTU

 • Mã SP:TTH100/TTA100
 • Công suất: 100.000BTU
 • Kiểu dáng: Âm trần nối ống
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh MCD060/TTK060- 60.000BTU

38.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh MCD060/TTK060- 60.000BTU

 • Mã SP: MCD060/TTK060
 • Công suất: 48.000BTU
 • Kiểu dáng: Âm trần nối ống
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh MCD048/TTK048- 48.000BTU

34.000.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Âm trần nối ống 1 chiều lạnh MCD048/TTK048- 48.000BTU

 • Mã SP:  MCD048/TTK048
 • Công suất: 48.000BTU
 • Kiểu dáng: Âm trần nối ống
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
Điều hòa tủ đứng đặt sàn

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống TWE240/TTA240- 240.000BTU

129.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống TWE240/TTA240- 240.000BTU

 • Mã SP: TWE240/TTA240
 • Công suất: 240.000BTU
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống TWE210/TTA200- 200.000BTU

119.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống TWE210/TTA200- 200.000BTU

 • Mã SP: TWE210/TTA200
 • Công suất: 200.000BTU
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa tủ đứng 1 chiều lạnh MCV120/TTA120- 120.000BTU

66.000.000 VND

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều lạnh MCV120/TTA120- 120.000BTU

 • Mã SP:MCV120/TTA120
 • Công suất: 120.000BTU
 • Kiểu dáng: Tủ đứng đặt sàn
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Tủ Đứng 1 chiều lạnh MCV060/TTK060 - 60.000BTU

48.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Tủ Đứng 1 chiều lạnh MCV060/TTK060 - 60.000BTU

 • Mã SP: MCV060/TTK060
 • Công suất: 60.000BTU
 • Kiểu dáng: Tủ đứng đặt sàn
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa tủ đứng 1 chiều lạnh MCV048/TTK048- 48.000BTU

40.100.000 VND

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều lạnh MCV048/TTK048- 48.000BTU

 • Mã SP:MCV048/TTK048
 • Công suất: 48.000BTU
 • Kiểu dáng: Tủ đứng đặt sàn
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Tủ đứng 1 chiều lạnh MCV036/TTK536- 36.000BTU

32.400.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng 1 chiều lạnh MCV036/TTK536- 36.000BTU

 • Mã SP: MCV036/TTK036
 • Công suất: 36.000BTU
 • Chủng loại:  1 chiều lạnh
 • Kiểu máy: Tủ đứng đặt sàn
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
Điều hòa trung tâm
Điều hòa loại áp trần 1 chiều lạnh