Hotline: 0913.55.3233 - 0961.677.862 - 0983.660.320 - dieuhoausa@gmail.com

Điều hòa dân dụng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 9.000BTU Model: 38/42 CER010 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 9.000BTU Model: 38/42 CER010 LIÊN HỆ

 • Mã SP: 38/42 CER010
 • Công suất: 9.000BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ
 • Sản xuất: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 12.000BTU

 • Mã SP: 38/42 CER013
 • Công suất: 12.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 18.000BTU Model: 38/42 CER018 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 18.000BTU Model: 38/42 CER018 LIÊN HỆ

 • Mã SP: 38/42 CER018
 • Công suất: 18.000BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ
 • Sản xuất: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 24.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 24.000BTU

 • Model: 38/42 CER024
 • Mã SP: 38/42 CER024
 • Công suất: 24.000BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ
 • Sản xuất: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 9.000BTU -Model: 38/42 HES010 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 9.000BTU -Model: 38/42 HES010 LIÊN HỆ

 • Mã SP: 38/42 HES010
 • Công suất: 9.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ
 • Sản xuất: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng - lạnh CS: 12.000BTU - Model 38/42 HES013 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng - lạnh CS: 12.000BTU - Model 38/42 HES013 LIÊN HỆ

 • Mã SP: 38/42 HES013
 • Công suất: 12.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 18.000BTU Model: 38/42 HES018 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 18.000BTU Model: 38/42 HES018 LIÊN HỆ

 • Mã SP: 38/42 HES018
 • Công suất: 18.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ
 • Sản xuất: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 24.000BTU Model: 38/42 HES024 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 24.000BTU Model: 38/42 HES024 LIÊN HỆ

 • Mã SP: 38/42 HES024
 • Công suất: 24.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ
 • Sản xuất: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh -CS: 9.000 BTU LIÊN HỆ

7.450.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh -CS: 9.000 BTU LIÊN HỆ

 • Model: FTNE25M1V9/RNE25M1V9
 • Mã SP: FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9
 • Công suất: 9.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều- 12.000 BTU -Model: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

9.450.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều- 12.000 BTU -Model: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

 • Mã SP: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9
 • Công suất: 12.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh - 18000BTU

14.250.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh - 18000BTU

 • Model: FTNE50MV1V9/RNE50MV1V9
 • Mã SP:  FTNE50MV1V9/RNE50MV1V9
 • Công suất: 18.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh -22.000BTU- Model: FTNE60MV1V9/RNE60MV1V9

20.000.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh -22.000BTU- Model: FTNE60MV1V9/RNE60MV1V9

 • Mã SP: FTNE60MV1V9/RNE60MV1V9
 • Công suất: 22.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410a
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-12.000BTU Model: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

13.350.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-12.000BTU Model: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

 • Mã SP: FTKS35GVMV/RKS35GVMV
 • Công suất: 12.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-18.000BTU Model: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

20.000.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-18.000BTU Model: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

 • Mã SP: FTKS50GVMV/RKS50GVMV
 • Công suất: 18.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-22.000BTU Model: FTKS60GVMV/RKS60GVMV

27.900.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-22.000BTU Model: FTKS60GVMV/RKS60GVMV

 • Mã SP: FTKS60GVMV/RKS60GVMV
 • Công suất: 22.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-26.000BTU Model: FTKS71GVMV/RKS71GVMV

31.400.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-Gas R410-26.000BTU Model: FTKS71GVMV/RKS71GVMV

 • Mã SP: FTKS71GVMV/RKS71GVMV
 • Công suất: 26.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-9.000BTU Model: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

11.050.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-9.000BTU Model: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

 • Mã SP: FTKS25GVMV/RKS25GVMV
 • Công suất: 9.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-12.000BTU Model: FTKC35NVMV/RVC35NVMV

12.850.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-12.000BTU Model: FTKC35NVMV/RVC35NVMV

 • Mã SP:  FTKC35NVMV/RVC35NVMV
 • Công suất: 12.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R32
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-18.000BTU Model: FTKC50NVMV/RVC50NVMV

18.900.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-18.000BTU Model: FTKC50NVMV/RVC50NVMV

 • Mã SP:  FTKC50NVMV/RVC50NVMV
 • Công suất: 18.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R32
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-22.000BTU Model: FTKC60NVMV/RVC60NVMV

26.150.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Daikin 2 cục 1 chiều lạnh Inverter-22.000BTU Model: FTKC60NVMV/RVC60NVMV

 • Mã SP:  FTKC60NVMV/RVC60NVMV
 • Công suất: 22.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas lạnh: R32
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 2 chiều Inverter

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter-12.000BTU Model: FTXM35HVMV/RXM35HVMV

13.200.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter-12.000BTU Model: FTXM35HVMV/RXM35HVMV

 • Mã SP: FTXM35HVMV/RXM35HVMV
 • Công suất: 12.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 2 chiều nóng lạnh
 • Gas lạnh: R32
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter-18.000BTU Model: FTHM50HVMV/RHM50HVMV

21.000.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter-18.000BTU Model: FTHM50HVMV/RHM50HVMV

 • Mã SP: FTHM50HVMV/RHM50HVMV
 • Công suất: 18.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 2 chiều nóng lạnh
 • Gas lạnh: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter - CS: 24.000BTU - Model: FTHM71HVMV/RHM71HVMV

32.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter - CS: 24.000BTU - Model: FTHM71HVMV/RHM71HVMV

 • Mã SP:FTHM71HVMV/RHM71HVMV
 • Công suất: 24.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 2 chiều nóng lạnh
 • Gas lạnh: R22
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter-9.000BTU Model: FTXM25HVMV/RXM25HVMV

10.900.000 VND

Chi tiết

Điều hòa 2 cục 2 chiều nóng lạnh Inverter-9.000BTU Model: FTXM25HVMV/RXM25HVMV

 • Mã SP: FTXM25HVMV/RXM25HVMV
 • Công suất:9.000btu/h
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại:  2 cục 2 chiều nóng lạnh
 • Gas lạnh: R32
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều Model: RAS-H13S3KS-V

9.800.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều Model: RAS-H13S3KS-V

 • Mã SP: RAS-H13S3KS-V
 • Công suất: 12.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều model: RAS-H18S3KS-V

14.150.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều model: RAS-H18S3KS-V

 • Mã SP:RAS-H18S3KS-V
 • Công suất: 18.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 24.000 BTU 1 chiều Model: RAS-H24S3KS-V

18.500.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 24.000 BTU 1 chiều Model: RAS-H24S3KS-V

 • Mã SP: RAS-H24S3KS-V
 • Công suất: 24.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter Model: RAS-H10BKCV-V

10.350.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter Model: RAS-H10BKCV-V

 • Mã SP:RAS-H10BKCV-V
 • Công suất: 9.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter Model: RAS - H13BKCV-V

12.600.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter Model: RAS - H13BKCV-V

 • Mã SP:RAS-H13BKCV-V
 • Công suất: 12.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter Model: RAS-H18BKCV-V

17.550.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter Model: RAS-H18BKCV-V

 • Mã SP:RAS-H18BKCV-V
 • Công suất: 18.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 10.000 BTU 2 chiều inverter Model: RAS-H10S3KV-V

11.200.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 10.000 BTU 2 chiều inverter Model: RAS-H10S3KV-V

 • Mã SP:RAS-H10S3KV-V
 • Công suất: 9.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 13.000 BTU 2 chiều inverter Model: RAS-H13S3KV

13.740.000 VND

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 13.000 BTU 2 chiều inverter Model: RAS-H13S3KV

 • Mã SP:RAS-H13S3KV
 • Công suất: 12.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 1 chiều lạnh
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh CS: 9.000BTU, Model: MCW509/TTK509 LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh CS: 9.000BTU, Model: MCW509/TTK509 LIÊN HỆ

 • Model: MCW509/TTK509
 • Mã SP: MCW509/TTK509
 • Công suất: 9.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 lạnh chiều -12.000BTU- Model: MCW512/TTK512-LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 lạnh chiều -12.000BTU- Model: MCW512/TTK512-LIÊN HỆ

 • Mã SP: MCW512/TT512
 • Công suất: 12.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 18.000BTU-Model: MCW518/TTK518- LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 18.000BTU-Model: MCW518/TTK518- LIÊN HỆ

 • Mã SP: MCW518/TT518
 • Công suất: 18.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 24.000btu/h -Model: MCW524/TTK524- LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 24.000btu/h -Model: MCW524/TTK524- LIÊN HỆ

 • Mã SP: MCW524/TT524
 • Công suất: 24.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh 9.000btu/h -Model: MWW509/TWK509-LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh 9.000btu/h -Model: MWW509/TWK509-LIÊN HỆ

 • Mã SP: MWW509/TWK509
 • Công suất: 9.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh 12.000btu/h- Model: MWW512/TWK512- LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh 12.000btu/h- Model: MWW512/TWK512- LIÊN HỆ

 • Mã SP: MWW512/TWK512
 • Công suất: 12.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh -18.000btu/h- Model: MWW518/TWK518-LIÊN HỆ

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh -18.000btu/h- Model: MWW518/TWK518-LIÊN HỆ

 • Mã SP:MWW518/TWK518
 • Công suất: 18.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh -24.000btu/h -Model: MWW524/TWK524

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng, lạnh -24.000btu/h -Model: MWW524/TWK524

 • Mã SP:  MWW524/TWK524
 • Công suất: 24.000 BTU
 • Kiểu dáng: Máy treo tường
 • Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh
 • Gas: R22
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 

Sản phẩm quan tâm