Hotline: 0913.55.3233 - 0961.677.862 - 0983.660.320 - thanglong@dieuhoausa.com.vn

Điều hòa dân dụng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CER010

Công suất: 9.000BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR010

Công suất: 9.000BTU

Chủng loại: 1 chiều lạnh Inverter

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 24.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 24.000BTU

Mã SP: 38/42 CER024

Công suất: 24.000BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 18.000BTU

Mã SP: 38/42 CER018

Công suất: 18.000BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

 

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 12.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR010

Công suất: 9.000BTU

Chủng loại: 1 chiều lạnh inverter

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 12.000BTU

Mã SP: 38/42 HES013

Công suất: 12.000btu/h

Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Gas lạnh: R410a

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 18.000BTU

Mã SP: 38/42 HES018

Công suất: 18.000btu/h

Chủng loại: 2 chiều nóng/lạnh

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 22.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 22.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR022

Công suất: 22.000btu/h

Chủng loại: 1 chiều lạnh Inverter

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 24.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 24.000BTU

Mã SP: 38/42 HES024

Công suất: 24.000btu/h

Chủng loại: 2 chiều nóng/lạnh

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER 18.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR018

Công suất: 18.000btu/h

Chủng loại: 1 chiều lạnh Inverter

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 9.000BTU Inverter

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 9.000BTU Inverter

Mã SP: 38/42 HVES010

Công suất: 9.000btu/h

Chủng loại: 2 chiều inverter

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh 12.000BTU Inverter

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh 12.000BTU Inverter

Mã SP: 38/42 HVES013

Công suất: 12.000btu/h

Chủng loại: 2 chiều inverter

Gas lạnh: R410

Xuất xứ: Hãng Carrier – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18BKCV-V

Công suất: 18.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 cục 1 chiều

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H13BKCV-V

Công suất: 12.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 cục 1 chiều

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H10BKCV-V

Công suất: 9.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 cục 1 chiều

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18S3KV-V

Công suất: 18.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H13S3KV

Công suất: 12.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 9000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 9000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H10S3KV-V

Công suất: 9.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 22000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 22000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H22S3KV-V

Công suất: 22.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 24.000 BTU 1 chiều

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 24.000 BTU 1 chiều

Mã SP: RAS-H24S3KS-V

Công suất: 24.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều

Mã SP: RAS-H18S3KS-V

Công suất: 18.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều

Mã SP: RAS-H13S3KS-V

Công suất: 12.000 BTU

Kiểu dáng: Máy treo tường

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: MCW509/TTK509

Công suất: 9.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh – 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh – 12.000BTU

Mã SP: MCW512/TT512

Công suất: 12.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 18.000BTU

Mã SP: MCW518/TT518

Công suất: 18.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 24.000btu/h

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh- 24.000btu/h

Mã SP: MCW524/TT524

Công suất: 24.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 9.000btu/h

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 9.000btu/h

Mã SP: MWW509/TWK509

Công suất: 9.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 12.000btu/h

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh 12.000btu/h

Mã SP: MWW512/TWK512

Công suất: 12.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh – 18.000btu/h

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh – 18.000btu/h

Mã SP: MWW518/TWK518

Công suất: 18.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh -24.000btu/h

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 2 chiều nóng – lạnh -24.000btu/h

Mã SP:  MWW524/TWK524

Công suất: 24.000 BTU

Chủng loại: 2 cục 2 chiều lạnh

Gas: R22

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Chat với chúng tôi