Hotline: 0913.55.3233 - 0961.677.862 - 0983.660.320 - thanglong@dieuhoausa.com.vn

Điều hòa dân dụng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: MCW509/TTK509 Công suất: 9.000 BTU Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas: R22 Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CER010 Công suất: 9.000BTU Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18BKCV-V Công suất: 18.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H13BKCV-V Công suất: 12.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H10BKCV-V Công suất: 9.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18S3KV-V Công suất: 18.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: MCW509/TTK509 Công suất: 9.000 BTU Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas: R22 Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CER010 Công suất: 9.000BTU Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18BKCV-V Công suất: 18.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H13BKCV-V Công suất: 12.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H10BKCV-V Công suất: 9.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18S3KV-V Công suất: 18.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Trane 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: MCW509/TTK509 Công suất: 9.000 BTU Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas: R22 Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CER010 Công suất: 9.000BTU Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18BKCV-V Công suất: 18.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 12.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H13BKCV-V Công suất: 12.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 9.000 BTU 1 chiều inverter

Mã SP: RAS-H10BKCV-V Công suất: 9.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Chi tiết

Điều hòa Toshiba 18.000 BTU 2 chiều inverter

Mã SP: RAS-H18S3KV-V Công suất: 18.000 BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 chiều nóng lạnh Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng
Chat với chúng tôi