Hotline: 0913.55.3233 - 0961.677.862 - 0983.660.320 - thanglong@dieuhoausa.com.vn

Điều Hòa 2 cục 1 chiều

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CER010 Công suất: 9.000BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 24.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 24.000BTU

Mã SP: 38/42 CER024 Công suất: 24.000BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh CS: 18.000BTU

Mã SP: 38/42 CER018 Công suất: 18.000BTU Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 1 chiều  lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng  

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh 12.000BTU

Mã SP: 38/42 CER013 Công suất: 12.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại:  2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410a Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng
Điều hòa 2 cục 2 chiều

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng - lạnh CS: 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng - lạnh CS: 12.000BTU

Mã SP: 38/42 HES013 Công suất: 12.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh Gas lạnh: R410a Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 18.000BTU

Mã SP: 38/42 HES018 Công suất: 18.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 24.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh CS: 24.000BTU

Mã SP: 38/42 HES024 Công suất: 24.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh 9.000BTU

Mã SP: 38/42 HES010 Công suất: 9.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng/lạnh Gas lạnh: R410a Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng
Điều hòa 2 cục 1 chiều Inverter

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 9.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 9.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR010 Công suất: 9.000BTU Kiểu dáng: Máy treo tường- Inverter Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 12.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 12.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR013 Công suất: 12.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường- Inverter Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 18.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 18.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR018 Công suất: 18.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường- Inverter Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng  

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 22.000BTU

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều lạnh INVERTER CS: 22.000BTU

Mã SP: 38/42 CVUR022 Công suất: 22.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường- Inverter Chủng loại: 2 cục 1 chiều lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng
Điều hòa 2 cục 2 chiều Inverter

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh-CS9.000BTU Inverter

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng- lạnh-CS9.000BTU Inverter

Mã SP: 38/42 HVES010 Công suất: 9.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường - INVERTER Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng /lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh CS: 12.000BTU Inverter

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh CS: 12.000BTU Inverter

Mã SP: 38/42 HVES013 Công suất: 12.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường - INVERTER Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng /lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh CS: 18.000BTU Inverter

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh CS: 18.000BTU Inverter

Mã SP: 38/42 HVES018 Công suất: 18.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường - INVERTER Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng /lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh CS: 22.000BTU Inverter

Chi tiết

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều nóng-lạnh CS: 22.000BTU Inverter

Mã SP: 38/42 HVES022 Công suất: 22.000btu/h Kiểu dáng: Máy treo tường - INVERTER Chủng loại: 2 cục 2 chiều nóng /lạnh Gas lạnh: R410 Xuất xứ: Hãng Carrier - Mỹ Sản xuất: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng
Chat với chúng tôi